Provincie Groningen

De brief van GS aan de minister van EZ over het voorontwerp inpassingsplan 380 kV, in de brief zijn wensen uit de statencommissie van 3 februari verwerkt.